- ری را نیوز - http://riranews.ir -

تصاویر یک کارواش کاملا متفاوت در تبریز!

تصاویر زیر، یک کارواش در تبریز را نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد پرسنل آن خانم هستند.

 

1 [1]

 

 

 

2 [2]

 

 

 

4 [3] 5 [4]

 

 

 

 

6 [5]انتهای پیام/

[6]
0 [7]
-1 [7]