- ری را نیوز - http://riranews.ir -

روش عجیب برای درمان همجنسگرایی با استفاده از “بز سیاه” +تصاویر

روسیا الیوم گزارش داد؛
روش عجیب برای درمان همجنسگرایی با استفاده از “بز سیاه” +تصاویر
در این روش بعد از کشیدن رسم و شکل هایی مربوط به ستاره داوود، درمان افرادی که به بیماری همجنسگرایی مبتلا هستند، آغاز می شود.

همجنسگرایی در واقع یک بیماری است که برخی به آن مبتلا شده و عده ای هم برای درمان این بیماری از روش عجیبی استفاده می کنند.

بر پایه این گزارش؛ در این روش بعد از کشیدن رسم و شکل هایی مربوط به ستاره داوود، درمان افرادی که به بیماری همجنسگرایی مبتلا هستند، آغاز می شود.

سپس یک بز سیاه سر بریده می شود و خون آن به اندام تناسلی بیماران ریخته می شود.

۴۵غ۵۶۶ [1] ۵۵۶۴۵۷a3c46188fd078b45c6 [2] ۵۵۶۴۵۷d3c46188f3088b45da [3] ۵۵۶۴۵۷fec4618803088b45d1(1) [4] ۵۵۶۴۵۸۴ac46188f3088b45dd(1) [5] ۵۵۶۴۵۷۴۵c4618803088b45cd(1) [6]

 

 

 

 

انتهای پیام/

 

 

[7]
+2 [8]
0 [8]